Marilitsa Vlahaki

Personal Exhibitions

 • 2007Athens
 • 2006Hania, Crete
 • 2004Athens
 • 1997Athens
 • 1993Athens
 • 1992Milies, Pilio
 • 1992Ora Gallery, Athens
 • 1987Eleni Koroneou Gallery, Athens

Group Exhibitions

 • 2013Sparti
 • 2012Athens
 • 2012Athens
 • 2012Athens
 • 2012Volos
 • 2011Athens
 • 2010Athens
 • 2010Athens
 • 2009Athens
 • 2009Karpenisi
 • 2008Athens
 • 2007Hania, Crete
 • 2007Athens
 • 2006Athens
 • 2006Athens
 • 2006Athens
 • 2005Athens
 • 2005Hania, Crete
 • 2005Athens
 • 2004Athens
 • 2004Athens
 • 2003Athens
 • 2002Athens
 • 2001Athens
 • 2000Athens
 • 2000Athens
 • 1999Athens
 • 1998Athens
 • 1997Athens
 • 1997Larissa
 • 1995Ioannina
 • 1995Athens
 • 1994Thessaloniki
 • 1993Athens
 • 1993Ydra
 • 1992Athens
 • 1991Thessaloniki
 • 1991Athens
 • 1990Athens
 • 1990Athens
 • 1989Thessaloniki
 • 1989Athens
 • 1988Athens
 • 1987Athens

Presentations & Reviews

 • 2004March 2004
 • 2004March 2004
 • 1997May 1997
 • 1997February 1997
 • 1997March 1997
 • 1997February 1997
 • 1997February 1997
 • 1996December 1996
 • 1992March 1992
 • 1992April 1992
 • 1987December 1987
 • 1987October 1987
 • 1987October 1987