1987

Έκθεση αποφοίτων Σχολής Καλών Τεχνών,
Εργαστήριο Μυταρά, κτίριο Κ. Παλαμά