2008 Αφιέρωμα στον Αλ. Παπαδιαμάντη

Χώρος Τέχνης 24, Αθήνα