Νεανική φωνή

Διηγήματα νεανικά της Α. Ζέη με 25 ζωγραφιές της Μ. Βλαχάκη