1993 4η ατομική

Εκδ. βιβλίου Γαβριηλίδη
Τίτλος: Η Πύλη της ξηράς
Κείμενα: Θ. Γκόνη