2005 Αφιέρωμα στην Μαρία Πολυδούρη

σε συνεργασία με την εφημερίδα Ελευθεροτυπία, Χώρος Τέχνης 24, Αθήνα