2006 Αφιέρωμα στο Γιώργο Ιωάννου

Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα