2006 Αφιέρωμα στον Γ. Βιζυηνό

σε συνεργασία με την εφημερίδα Ελευθεροτυπία, Χώρος Τέχνης 24, Αθήνα